55/2013 FORU AGINDUA, ekainaren 19koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, 2013-2014 ikasturterako testuliburuak doan eskuratzeko programa finantzatuko duen administrazioaren ekarpenaren gehieneko zenbatekoa finkatzen duena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Martxoaren 25eko 6/2008 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onetsi zuen irailaren 27ko 61/2010 Foru Dekretuaren 6. artikuluak hurrengo hau xedatzen du: “Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Administrazioak ezarriko du urtero zein izanen den eginen duen gehieneko ekarpena. Onuraduna den ikasle bakoitzeko modulu bat ezarriko du, eta horren balioa ezartzeko kontuan hartuko dira programa aplikatuko deneko irakaskuntza maila eta gehien erabiltzen diren liburuek benetan duten kostua.”

Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuak txostena egin du 2013-2014 ikasturtean moduluak izan beharreko zenbatekoaz, testuliburuak doan eskuratzeko programa ezartzen den maila bakoitzeko irakasgai kopuruaren eta ikasliburuen batez besteko prezioaren arabera.

Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailei eta DBHko 4. mailari dagokienez, berritzea izan behar litzateke 2013-2014 ikasturtean testuliburuak eskuratzeko prozedura, Doakotasunari buruzko Foru Legeak berak adierazten duen moduan.

Dena dela, LOMCEren ezarpenak dakartzan zalantzak ikusita, aukera eman zaie ikastetxeei berritzea hauta dezaten, irailaren 27ko 61/2010 Foru Dekretuan oinarrituta, zeinak, maileguaren epe orokorra bukatutakoan, testuliburuekin jarraitzeko aukera ematen baitie ikastetxeei, haiek ordezteari uko egin eta berritzeko.

Ikastetxeek aukera hori hautatuz gero, %25eko berrikuntza onartuko da, oro har.

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetan eta DBHko 1.ean, horietan maileguaren 5. urtea hasten baita, Administrazioak, oro har, %8ko berrikuntza finantzatuko du, gehienez ere, aurreko urtean maileguaren 5. urtea hasi zuten liburuekin egin zen moduan.

–DBHko 2. eta 3. mailetan, maileguaren 4. urtea hasten baita, aurreko urteetako gehieneko portzentajearen antzekoa izanen da, hau da, %1,5. Liburuak berritzeko eskaerek 61/2010 Foru Dekretuan ezarritakoa bete beharko dute.

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41.1.e) artikuluan ematen zaizkidan ahalmenak erabiliz,

AGINDU DUT:

  1. 2013-2014 ikasturtean testuliburuak doan eskuratzeko programa finantzatzen duen administrazioaren ekarpenaren gehieneko zenbatekoa onestea ikasle bakoitzeko, I. eranskinean ageri denaren arabera.

  2. Lehen Hezkuntzako lehen zikloko ikasleen banakako erabilerarako testuliburuak eta curriculumeko materialak, hurrengo ikasturteetako ikasleek erabiltzeko modukoak ez direnak, ikasturtero berrituko dira.

  3. Ikastetxe batean erabakitzen bada testuliburuak doan eskuratzeko programan sar daitekeen maila...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA