Notificació providencia de constrenyiment Impost Vehicles de Tracció Mecànica 2013

Secció:Segona. Altres anuncis oficials
Emissor:AJUNTAMENT DE SANT LLUIS
 
EXTRACTO GRATUITO

De conformitat amb el que disposa l’apartat 1 i 2 de l’art. 112 de la Llei 58/2003 de 18 de desembre , General Tributaria, i un cop intentada per dues vegades la pràctica de la notificació individual, es procedeix a citar a les persones que a continuació es relacionen perquè, en el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present edicte en el BOCAIB compareguin en el departament de recaptació de l’Ajuntament de Sant Lluis, ubicat al pla de sa creu, 68 de 9 a 13 hores, a fi i efecte de rebre les corresponents notificacions.

Si transcorregut el termini abans esmentat, els interessats no han comparegut, les notificacions s’entendran produïdes a tots els efectes legals des de el dia següent al del venciment assenyalat per comparèixer.

Organ responsable de la tramitació: Departament de recaptació

Procediment: Notificació providencia de constrenyiment Impost Vehicles de Tracció Mecànica.

Sant Lluís a 14 de gener de 2014

El batlle de Sant Lluís Cristóbal Coll Alcina

CONTRET NREBUT DNIREB NOMREB DESCOBJ
2013 3233 47652384 ABARDIA DEL BARRIO RAMON I.V.T.M. 2013
2013 6027 X2763657T ABKIK EL HASSANE I.V.T.M. 2013
2013 259 X3997738Q AFDILI FARID I.V.T.M. 2013
2013 4237 02472739D AGUILAR NIVEIRO MARIA JOSE I.V.T.M. 2013
2013 1575 Y0738556V AHIER CRHRISTIAN HENRY I.V.T.M. 2013
2013 725 N2175825E AIRD ROBER SERVICE I.V.T.M. 2013
2013 3451 46566931G ALABART PENABA ROCIO I.V.T.M. 2013
2013 5929 X3690015X ALBRECHT CHRISTOPH I.V.T.M. 2013
2013 5413 41495158F ALCINA CASTELL JUAN FRANCISCO I.V.T.M. 2013
2013 2938 41477553C ALEJANDRE ROIG FERNANDO I.V.T.M. 2013
2013 4693 41477553C ALEJANDRE ROIG FERNANDO I.V.T.M. 2013
2013 5360 51063503F ALONSO CANALDA ALEJANDRO I.V.T.M. 2013
2013 4083 51174249P ALONSO NOVO ALEJANDRO I.V.T.M. 2013
2013 4084 51174249P ALONSO NOVO ALEJANDRO I.V.T.M. 2013
2013 110 10855338 ALVAREZ FERNANDEZ JAVIER I.V.T.M. 2013
2013 724 79318486 ALVAREZ TUSET MARIA CRISTINA I.V.T.M. 2013
2013 2065 79318486 ALVAREZ TUSET MARIA CRISTINA I.V.T.M. 2013
2013 1243 46972840D AMADOR SANZ SUSANA I.V.T.M. 2013
2013 1180 X6963670Y ANDERSON LESLEY I.V.T.M. 2013
2013 4354 28342376M ANDRADA LORCA SILVESTRE I.V.T.M. 2013
2013 3487 41507267H ANGLADA ORFILA FRANCISCO MIGUEL I.V.T.M. 2013
2013 5528 41511475 ARAMBERRI ORRIOLS GERARD I.V.T.M. 2013
2013 1005 41607732L ARBOLEDA NARANJO ALBERTO ORLANDO I.V.T.M. 2013
2013 1617 41607732L ARBOLEDA NARANJO ALBERTO ORLANDO I.V.T.M. 2013
2013 5224 24379895X ARGENTE COLMENARES MARCEL ROLAND I.V.T.M. 2013
2013 1640 41503986A ARJONA PONS ANA ISABEL I.V.T.M. 2013
2013 237 38825610T ARTIGAS RODES MONICA I.V.T.M. 2013
2013 4995 38825610T ARTIGAS RODES MONICA I.V.T.M. 2013
2013 2908 X1272526M ASHWOTH CAROLINE FURNIVAL I.V.T.M. 2013
2013 229 B97613616 ASODEL FOMENTO Y CONSTRUCCIONES S.L. I.V.T.M. 2013
2013 1747 B97613616 ASODEL FOMENTO Y CONSTRUCCIONES S.L. I.V.T.M. 2013
2013 1856 B97613616 ASODEL FOMENTO Y CONSTRUCCIONES S.L. I.V.T.M. 2013
2013 3405 B97613616 ASODEL FOMENTO Y CONSTRUCCIONES S.L. I.V.T.M. 2013
2013 5325 B97613616 ASODEL FOMENTO Y CONSTRUCCIONES S.L. I.V.T.M. 2013
2013 5629 B97613616 ASODEL FOMENTO Y CONSTRUCCIONES S.L. I.V.T.M. 2013
2013 4915 X2503498V ATTANOUTI SAID I.V.T.M. 2013
2013 2504 38097817L AZCONA SANTACREU ADAM I.V.T.M. 2013
2013 12 52138449 BALBACI SUGUE MARCELO I.V.T.M. 2013
2013 1772 X5230322F BANANE BRAHIM I.V.T.M. 2013
2013 3746 37699772N BARBAT BOTEY ENRIQUE I.V.T.M. 2013
2013 5096 38539838A BARBERA SIERRA ENRIQUE I.V.T.M. 2013
2013 582 X3556080G BARENFANGER UTE BIRGIT JASMIN I.V.T.M. 2013
2013 4049 30829134A BARQUERO AGUILAR GUERRERO FRANCISCO JOSE I.V.T.M. 2013
2013 5236 38169916J BARRAQUER COMPTE MARIANA I.V.T.M. 2013
2013 2972 38499114N BARRASA ACEITUNO JESUS I.V.T.M. 2013
2013 3860 32671100Z BASTIDA LAMAS PEDRO BERNARDO I.V.T.M. 2013
2013 5358 53125083 BATISTA GARCIA MARCOS I.V.T.M. 2013
2013 321 X4656644H BATTISTIOL ANNA I.V.T.M. 2013
2013 4297 X0287732W BEAGLEY STEPHEN I.V.T.M. 2013
2013 5571 X0287732W BEAGLEY STEPHEN I.V.T.M. 2013
2013 2474 46051635T BENITO RUIZ MONTSERRAT I.V.T.M. 2013
2013 883 X3143224K BENNACEUR SAID I.V.T.M. 2013
2013 4078 X5737512R BERENGUER BORDACHAR JAIME I.V.T.M. 2013
2013 299 41505691Y BERMUDEZ FORTUNY DAVID I.V.T.M. 2013
2013 671 X4422216Y BERTRES JUAN MANUEL I.V.T.M. 2013
2013 5794 A07232655 BETACAR MENORCA S A I.V.T.M. 2013
2013 2377 41511225 BEY EKELSCHOT EVA I.V.T.M. 2013
2013 1061 41511226 BEY EKELSCHOT TAMARA I.V.T.M. 2013
2013 1997 41511226 BEY EKELSCHOT TAMARA I.V.T.M. 2013
2013 5399 X8762103T BOGUSLAWSKI ADAM I.V.T.M. 2013
2013 3187 X8139360M BOLTON SIMON I.V.T.M. 2013
2013 567 X4355073T BOND RAYMOND GERALD I.V.T.M. 2013
2013 101 46354246T BONET CABIA BEGOÑA I.V.T.M. 2013
2013 2535 41502336 BONNIN FERNANDEZ FRANCISCO I.V.T.M. 2013
2013 5376 46237826 BRAVO BARROSO DANIEL I.V.T.M. 2013
2013 4770 X3328553Q BREULEUX THERESE MARIE I.V.T.M. 2013
2013 2457 X5399571E BROWNE MICHELLE FRANCES I.V.T.M. 2013
2013 4395 X0333430E BUDD KEITH GORDON C I.V.T.M. 2013
2013 550 52401574F BUENO CANO YOLANDA I.V.T.M. 2013
2013 952 52401574F BUENO CANO YOLANDA I.V.T.M. 2013
2013 1164 52401574F BUENO CANO YOLANDA I.V.T.M. 2013
2013 2009 X6849811C BUGAN MONICA I.V.T.M. 2013
2013 5007 X6849811C BUGAN MONICA I.V.T.M. 2013
2013 393 41490318C BUSTAMANTE PONS ANTONIO ROMAN I.V.T.M. 2013
2013 2022 2512192 CABALLERO NAVAS JOSE MARIA I.V.T.M. 2013
2013 2044 23015382H CAGIGA PAREDES FRANCISCO JAVIER I.V.T.M. 2013
2013 793 X4467201A CALASTRI ELFRIEDE I.V.T.M. 2013
2013 4135 44778316F CALDERON TRIVIÑO ANTONIO MARIA I.V.T.M. 2013
2013 3665 X3899002L CAMACHO DE SALAS IRACEMA I.V.T.M. 2013
2013 221 43812774M CAMARERO SANCHEZ GONZALO I.V.T.M. 2013
2013 4381 X2614122B CAMPACI ELISA I.V.T.M. 2013
2013 3269 15801024R CAMPOS APARICIO JUAN JOSE I.V.T.M. 2013
2013 4938 15801024R CAMPOS APARICIO JUAN JOSE I.V.T.M. 2013
2013 2178 36550808 CAMPOY VALLS FRANCISCO I.V.T.M. 2013
2013 1631 41737846E Camps Camps Josep I.V.T.M. 2013
2013 1980 41737846E Camps Camps Josep I.V.T.M. 2013
2013 5296 X7755895L CARDIN GIANCARLO I.V.T.M. 2013
2013 5917 X7755895L CARDIN GIANCARLO I.V.T.M. 2013
2013 4926 41495463J CARDONA MOLL MARIA JOSE I.V.T.M. 2013
2013 1062 X2895634A CARPITELLA ALESSANDRO I.V.T.M. 2013
2013 2667 X2895634A CARPITELLA ALESSANDRO I.V.T.M. 2013
2013 637 41510130Y CARRASCO PRIDEAUX ANA I.V.T.M. 2013
2013 959 52962973E CASADO RINCON FERNANDO I.V.T.M. 2013
2013 4898 43129905Y CASALS MORENO MARIONA I.V.T.M. 2013
2013 5824 35081233T CASANOVAS RUBIO JORGE I.V.T.M. 2013
2013 5825 35081233T CASANOVAS RUBIO JORGE I.V.T.M. 2013
2013 5744 X1480384N CASAS MICHAEL I.V.T.M. 2013
2013 2348 17706577 CASTAN CANFRANC MA CARMEN I.V.T.M. 2013
2013 3387 46753391A CASTAÑEDA SOTO NURIA I.V.T.M. 2013
2013 1261 46465183P CASTAÑO RAMOS MANUEL I.V.T.M. 2013
2013 1074 X6854652P CEASCAI TUDOR VASILE I.V.T.M. 2013
2013 306 X1665931H CECCHI GIULIANO I.V.T.M. 2013
2013 2957 50880883F CHOZAS CANCEL MANUELA I.V.T.M. 2013
2013 4398 44178987N CINTAS BLANCO LUCAS I.V.T.M. 2013
2013 268 46342188V CIPRES FONT SILVIA I.V.T.M. 2013
2013 413
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA