Texto normativo de las Normas Subsidiarias de Abadiño referente al sector industrial UI-1.

Sección:Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Emisor:Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo
 
EXTRACTO GRATUITO

Mediante Orden Foral del Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo 1.407/2003, de 12 de diciembre, se procedió a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Abadiño referente al sector industrial UI-1, expediente BHI-186/2003-P5, imponiéndose unas correcciones para proceder a la diligenciación del documento, archivo y publicación de la normativa urbanística aprobada, a los efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo 65 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Como quiera que dichas correcciones han sido debidamente subsanadas, se procede a publicar la normativa.

Bilbao, a 2 de diciembre de 2004.

El Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,

Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarreche

ABADIÑOKO ARAU SUBSIDIARIOAK,

IU-1 INDUSTRIAKO SEKTOREARI DAGOKIONEZ,

ALDARAZTEAREN TESTU ARAU-EMAILEA

11.3.-Industrialdearen berariazko hirigintza-baldintzak

Bere erabilera nagusia Industriakoa izango da, A, B eta C kategorietan.

Baimentzen diren erabilerak dira:

- Etxebizitza: A kategoria (zaindariarentzat bakarrik).

- Bulegoak: C eta D kategoriak.

- Biltegia: 1 eta 2 kategoriak. Hartzen den tipologia etxadian eraikitzea bada, baita erabilera askotarako eraikin batean integratuta geratzen den kasuan ere.

- Garajea: 2 kategoria.

- Merkataritza: C kategorian bakarrik, hau da, industriako eraikinen osagarria izanik, eraikin berean instalatua den industri edo aldaketazko jarduketa baten erabilera zerbitzaria edo aparteko erabilera bat izan daiteke; azken kasu honetan, sektore bereko merkataritza aldean aurrikusten diren erabilerekin bateraezintasunagatik, debekatuta geratuko dira elikadurazko produktuen salmenta eta etxea eta pertsonaren ekipamenduzko erabilerak. Edozein kasutan osatu beharko dute...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA