5/2012 FORU AGINDUA, ekainaren 28koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, Nafarroako toki entitateetako A taldeko kontu-hartzaileen lanpostuetan aritzeko Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak ematen duen gaikuntza lortzeko eta lanpostu horietan oposizio-lehiaketa bidez sartzeko deialdian onartu eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onetsi eta argitara ematen duena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Lehendakaritzako, Administrazio Publikoetako eta Barneko kontseilariak maiatzaren 11n emandako 197/2012 Foru Aginduaren bidez, Nafarroako toki entitateetako A taldeko kontu-hartzaileen lanpostuetan aritzeko Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak ematen duen gaikuntza lortzeko eta lanpostu horietan oposizio-lehiaketa bidez sartzeko deialdia onetsi zen, eta 2012ko 93. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, maiatzaren 17an, argitaratu.

Eskaerak aurkezteko epea bukaturik, bidezkoa da, deialdiaren 4.1 oinarrian ezarritakoari jarraikiz, onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onestea foru agindu baten bidez, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41.1.e) artikuluaren bidez eta Nafarroako Foru Komunitateko lehendakariak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuen egitura ezartzeko ekainaren 22an emandako 11/2012 Foru Dekretuaren bidez esleitu dizkidaten ahalmenak erabiliz,

AGINDU DUT:

 1. Nafarroako toki entitateetako A taldeko kontu-hartzaileen lanpostuetan aritzeko Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak ematen duen gaikuntza lortzeko eta lanpostu horietan oposizio-lehiaketa bidez sartzeko deialdian onartu eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onestea. Zerrenda foru agindu honen eranskinean jaso da.

 2. Baztertutako izangaiei adieraztea, foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, hamar egun balioduneko epea dutela erreklamazioak aurkezteko eta, hala badagokio, egindako akatsak zuzentzeko.

 3. Ebazpen hau epaimahaiko kideei igortzea, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

  Iruñean, 2012ko ekainaren 28an.-Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilaria, José Javier Esparza Abaurrea.

  ERANSKINA

  Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

  Onartuak:

  Adot Ataun, Mirian

  Aicua Adrián, Ana José

  Almándoz Mutuberría, Lorena

  Alsasua Agorreta, Felipe

  Álvarez de Eulate Pagola, Inés

  Álvarez Páez, Abel

  Amuchastegui Sáez, Pedro José

  Aragón García, María José

  Aramendía Gastón, María Asunción

  Arbiol Aguerri, Edurne

  Ariz Monreal, Maider

  Armendáriz Andueza, María Anunciación

  Armendáriz Artola, Esteban

  Arnal Lusarreta, Carlos Javier

  Arrarás Otano, Alicia

  Arrechea Irigoyen, María Isabel

  Arregui Ibáñez, María

  Arregui Odériz, Iñigo

  Arribillaga Garaicoechea, María José

  Artola...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA