227/2011 FORU DEKRETUA, urriaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko zenbait departamentuk eta erakunde autonomok aditzera eman dute beren plantilla organikoak aldatu behar direla, gaur egun dituzten beharretara moldatzeko. Kontu-hartzailetzak aldeko txostena eman du.

Horrenbestez, Lehendakaritzako, Administrazio Publikoetako eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak 2011ko urriaren 19ko bilkuran hartutako erabakiarekin bat,

DEKRETATU DUT:

 1. artikulua. Plantilla organikoko lanpostu batzuk amortizatzea eta beste batzuk sortzea.

  Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoan aldaketa hauek egin dira:

  Bat.-Ondotik adierazten diren lanpostuak amortizatu dira. Zuzkidura ekonomikoa dute indarreko gastuen aurrekontuaren I. kapituluko kontu-sailetan.

  Ekonomia eta Ogasun Departamentua.

  Aurrekontuaren Zuzendaritza Nagusia:

  Kontu-hartzailea. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, 1079 zenbakia duena plantilla organikoan.

  Ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzaileak. Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, 1072, 1089 eta 3842 zenbakiak dituztenak plantilla organikoan.

  Administraria. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, C mailakoa, 1091 zenbakia duena plantilla organikoan.

  Kulturako, Turismoko eta Erakunde Harremanetako Departamentua.

  Turismo eta Merkataritza Zuzendaritza Nagusia:

  Administraria. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, C mailakoa, 2666 zenbakia duena plantilla organikoan.

  Osasun Departamentua.

  Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua.

  Nafarroako Ospitalegunea.

  Laguntza Ataleko burua*. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, 62211 zenbakia duena plantila organikoan.

  Otorrinolaringologiako BFE albokoa. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, 60356 zenbakia duena plantilla organikoan.

  Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteria Departamentua.

  Gizarte Politikako eta Kontsumoko Zuzendaritza Nagusia:

  Zuzendaria*. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, 4181 zenbakia duena plantilla organikoan.

  OLT/EUD. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, 3170 zenbakia duena plantilla organikoan.

  Gizarte laguntzailea. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, 2784 zenbakia duena plantilla organikoan.

  Bi.-Ondotik adierazten diren lanpostuak sortu dira. Zuzkidura ekonomikoa dute indarreko gastuen aurrekontuaren I. kapituluko kontu-sailetan.

  Ekonomia eta Ogasun...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA