Notificacions per compareixença dels actes administratius derivats dels procediments que igualment s'especifiquen

Secció:Primera. Contractació Pública
Emissor:GERÈNCIA REGIONAL DEL CADASTRE A LES ILLES BALEARS
 
EXTRACTO GRATUITO

Havent-se intentat per dues vegades, en temps i forma, les notificacions relacionades a l'annex que s'acompanya, sense que hagin pogut practicar-se per causes no imputables a la Administració Tributària, i de conformitat amb el disposat en l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, pel present anunci s'esmenta a els titulars cadastrals o representants que així mateix es relacionen en l'esmentat Annex per a ésser notificat per compareixença dels actes administratius derivats dels procediments que igualment s'especifiquen.

Els interessats esmentats o els seus representants hauran de ser notificats en el termini de quinze dies hàbils explicats des del següent al de publicació d'aquest anunci en horari de nou a catorze hores, de dilluns a divendres, davant de la Gerència Regional de Balears, com a òrgan responsable de la tramitació dels corresponents procediments, situada en Gaspar Sabater, 3 Població Palma de Mallorca.

Si transcorregut l'esmentat termini no s'ha comparegut, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del seu venciment.

ANNEX

Municipi: ALAIOR
Nº Expte-Document Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ---------------------------- --------- ---------------
816325.07/13-1988112 CANOVAS MARTI ALEJO 41484487P DECLARACIO-ACU
816325.07/13-1988113 CANOVAS ORFILA ALEJO 78305818H DECLARACIO-ACU
Municipi: ANDRATX
Nº Expte-Document Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ---------------------------- --------- ---------------
544073.07/13-1985465 ALEMANY ALEMANY ANTONIA 41188132P SUBSANACIO-INI
488655.07/13-1985341 BLACATAVE SLU B57348328 DECLARACIO-ACU
609604.07/11-1980104 CASTELL CUNILL GUILLERMO 41187017C RECURS-RESOLUC
494432.07/13-1985342 FISCHLER MICHAEL THOMAS Y2090051D DECLARACIO-ACU
635633.07/13-1985348 GRUSS ANDREAS Y0176715C DECLARACIO-ACU
579412.07/13-1983782 H B J B57682932 DECLARACIO-ACU
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M B
H SLU
579412.07/13-1983783 H B J B57682932 DECLARACIO-ACU
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M B
H SLU
321230.07/12-1984516 IGNACIO PUJOL GASPAR DECLARACIO-AUD
43750.07/14-1988240 JORISKES KLAUS MATTHIAS X2487672S SUBSANACIO-INI
635806.07/13-1985356 LURSSEN FRIEDRICH X1069268K DECLARACIO-ACU
635751.07/13-1985353 NORTHCOTE ROBIN JOHN X5269222Z DECLARACIO-ACU
526816.07/13-1985343 PILARSKY ELKE Y0605646R DECLARACIO-ACU
22107094.98/13-1985364 SANDBERG JON ROEMER Y2860294M DECLARACIO-ACU
19915630.98/13-1985361 SOLTOFT BALEAR, SL B57336323 DECLARACIO-ACU
19915630.98/13-1985362 SOLTOFT BALEAR, SL B57336323 DECLARACIO-ACU
22107094.98/13-1985363 TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA A07248206 DECLARACIO-ACU
203350.07/12-1983407 TORRES YEVES ANA MARIA 43039025E RECURS-RESOLUC
574921.07/13-1985346 WOERDEMANN WOLFRAM Y0964402A DECLARACIO-ACU
Municipi: BINISSALEM
Nº Expte-Document Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ---------------------------- --------- ---------------
43761.07/14-1988241 FERRER PONS PEDRO 41322959D SUBSANACIO-INI
Municipi: BUNYOLA
Nº Expte-Document Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ---------------------------- --------- ---------------
651416.07/13-1986131 BONNIN CARBONELL MARGARITA 43184675J DECLARACIO-ACU
220710.07/13-1986113 BORRAS AMENGUAL CATALINA 43069559N DECLARACIO-ACU
MARIA
220710.07/13-1986114 BORRAS AMENGUAL CATALINA 43069559N DECLARACIO-ACU
MARIA
698740.07/13-1986133 FRAU CABOTA JUAN JAIME 43070717C DECLARACIO-ACU
221395.07/13-1986115 GUISCAFRE BONET JAVIER 43090252M DECLARACIO-ACU
541192.07/13-1986125 JAUME COLL LORENZO MIGUEL 43063123Q DECLARACIO-ACU
540341.07/13-1986122 LLADO ESTRANY JUANA ANA 41372429Y DECLARACIO-ACU
212800.07/12-1983601 MORRO DOLS MIGUEL A 43005603L RECURS-AUDIENC
199872.07/13-1986111 PONS BIBILONI CATALINA 42981203E DECLARACIO-ACU
199872.07/13-1986109 ROBLES PEREZ ELIAS FERNANDO 01173721P DECLARACIO-ACU
628530.07/13-1986128 VALDIVIESO ORVAY MARIA ESTHER 43111996Z DECLARACIO-ACU
Municipi: CALVIA
Nº Expte-Document Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ---------------------------- --------- ---------------
924921.07/13-1984002 GARAU BONET MARGARITA SUBSANACIO-INI
382281.07/12-1982869 GARCIA ESTEVES CARMEN AMELIA 23757861B RECURS-RESOLUC
20506872.97/12-1983643 MARRERO HENNING PEDRO PABLO 42643615M DECLARACIO-ACU
Municipi: CAMPANET
Nº Expte-Document Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ---------------------------- --------- ---------------
15282.07/14-1985807 BISQUERRA REBASSA ISABEL SUBSANACIO-INI
659934.07/13-1982920 VIDAL REYNES IRENE 41102216C SUBSANACIO-ACU
Municipi: CAMPOS
Nº Expte-Document Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ---------------------------- --------- ---------------
38539045.98/13-1988295 BALLESTER SUÑER GABRIEL 78182993J DECLARACIO-ACU
45012505.98/13-1987899 GARI VICENS FRANCISCA DECLARACIO-AUD
45011164.98/13-1988297 GONZALEZ VAN LOHUIZEN IVAN 41541968N DECLARACIO-ACU
45013006.98/13-1988298 GUTIERREZ VALLE FRANCISCO 42979879D DECLARACIO-ACU
626463.07/12-1982954 KLOESGES HEINZ JOSEF X7891453S DECLARACIO-ACU
36400232.98/13-1988291 KNOWLES GEOFFREY X7749755C DECLARACIO-ACU
42044553.98/13-1988296 MARINOFF STEFAN X3155840X DECLARACIO-ACU
36400895.98/13-1988293 MAS BALLESTER MARGARITA 41201628A DECLARACIO-ACU
31184576.98/13-1988287 MAS MESQUIDA MARGALIDA 43146939C DECLARACIO-ACU
BARBARA
29016470.98/13-1988285 NICKEL BURGHARDT X2736307C DECLARACIO-ACU
40154.07/14-1988302 OPTIMIZACION Y GESTION DE B85988822 DECLARACIO-ACU
MARKETING SLU
29014764.98/13-1988282 VIVES MAS MARGALIDA 42952853P DECLARACIO-ACU
Municipi: CAPDEPERA
Nº Expte-Document Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ---------------------------- --------- ---------------
49704200.98/13-1982930 BONET SEGURA FRANCISCA 41357280Z SOLICITUT-RESOL
49782353.98/13-1982991 FUSTER PASTOR BARBARA 41280244M SOLICITUT-RESOL
49640006.98/13-1982658 GARAU TOUS MATEO SOLICITUT-RESOL
49702822.98/13-1982932 MARI FERRER VICENTE 41367956H SOLICITUT-RESOL
1194992.98/14-1985940 MARIA FERNANDEZ GINES DE 42948926Z SOLICITUT-RESOL
512772.07/12-1985141 MAYER PETER EMIL GEORG X2499058Q RECURS-RESOLUC
702284.07/13-1985765 MOLL FERRER JUAN 41340030Z RECURS-RESOLUC
Municipi: CONSELL
Nº Expte-Document Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ---------------------------- --------- ---------------
823152.07/13-1983248 COLL LLABRES ANTONIO 42955341N
1455.07/14-1985382 LLABRES COMPANY JUAN 41377111L RECURS-RESOLUC
Municipi: COSTITX
Nº Expte-Document Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ---------------------------- --------- ---------------
737564.07/11-1980967 ANCIANO DOMINIC JOSEPH X4802943Z RECURS-RESOLUC
737564.07/11-1980971 ANCIANO DOMINIC JOSEPH X4802943Z RECURS-RESOLUC
Municipi: ESPORLES
Nº Expte-Document Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ---------------------------- --------- ---------------
886966.07/13-1987815 BARTLETT MALCOLM STANLEY X3070047F REQUERIMENT
886955.07/13-1987817 BARTLETT MALCOLM STANLEY X3070047F REQUERIMENT
697351.07/12-1983767 MARCH OLIVER MARIA 41180487E RECURS-RESOLUC
540164.07/13-1985299 SOLER FONTCUBERTA LORENZO 78182304Z SUBSANACIO-INI
Municipi: FELANITX
Nº Expte-Document Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ---------------------------- --------- ---------------
479710.07/11-1983235 BUTLER BERNARD JAMES X0724193S RECURS-RESOLUC
1793015.98/09-1983105 FERRER MESQUIDA BUENAVENTURA 41217110Y DECLARACIO-ACU
1793015.98/09-1983102 FORTEZA FORTEZA CATALINA DECLARACIO-ACU
820956.07/13-1983223 MANRESA MONSERRAT FRANCISCO 41356556A
569656.07/13-1988389 POU CALDENTEY MAGDALENA DECLARACIO-ACU
7755.07/14-1984298 ROIG ARTIGUES GABRIEL 41191734E RECTIFICACIO-A
466314.07/12-1986921 VALENS POU JAIME 41236611A DECLARACIO-ACU
569660.07/13-1987532 VALLADOLID CUSHION APOLONIA 18227847W DECLARACIO-ACU
JUANA
Municipi: FORMENTERA
Nº Expte-Document Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ---------------------------- --------- ---------------
23310.07/14-1985989 AUGSBURGER HELENE X8170402C DECLARACIO-AUD
902182.07/12-1988212
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA