7/2010 FORU LEGEA, apirilaren 6koa, barne merkatuko zerbitzuei buruzko 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko xedez Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea aldatzen duena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

NAFARROAKO GOBERNUKO LEHENDAKARIA NAIZEN HONEK.

Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak onetsi duela honako.

FORU LEGEA, BARNE MERKATUKO ZERBITZUEI BURUZKO 2006/123/EE ZUZENTARAURA EGOKITZEKO XEDEZ NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOARI BURUZKO UZTAILAREN 2KO 6/1990 FORU LEGEA ALDATZEN DUENA.

Zioen azalpena

Nafarroako Parlamentuak foru lege hau onetsi den egun berean onetsi du Barne Merkatuko Zerbitzuei buruzko 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko xedez zenbait foru lege aldatzen dituen Foru Legea. Haren proiektuaren 4. artikuluan Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean egin beharreko aldaketak jaso ziren. Aldaketa horiek, ordea, bereizi eta foru lege honetara ekarri dira; izan ere, foru lege hori aldatzeko beharrezkoa da Nafarroako Parlamentuko kideen gehiengo osoak onestea, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoko 20.2 eta 18.2 artikuluan eta Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduko 151. artikuluan xedatuaren arabera.

Artikulu bakarra. Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea aldatzea.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea Barne Merkatuko zerbitzuei buruzko 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzea helburu, honela geldituko dira foru lege horretako ondoko manuak:

Bat. 92. artikuluak testu hau izanen du:

92. artikulua.

1. Nafarroako toki entitateek ahal den informaziorik zabalena eskainiko dute bere jardunaz, eta herritar guztiek herriko bizitzan parte hartzea erraztuko dute. Era berean, elkarteak bultzatu eta herritarrek toki administrazioan parte hartzeko erakundeak sustatuko dituzte.

Parte hartzeko elkarte eta erakundeen eta toki entitateen arteko harremanak erregelamendu organiko baten bidez arautuko dira.

2. Toki entitateek beren burua antolatzeko ahalmena erabiliz finkatzen dituzten partaidetza moduek, bitartekoek eta prozedurek ezinen dituzte gutxietsi legez araututako ordezkaritza-organoei dagozkien erabakitzeko ahalmenak.

3. Aurreko idatz-zatian aipatzen diren partaidetza moduak garatzeko, elkarte eta erakunde horiei ekitaldiei buruzko ahalik eta informazio zabalena emanen zaie, eta bultzatuko da entitatearen kudeaketan parte har dezaten, aurreko idatz-zatian xedatutakoaren arabera. Horretarako, legeak onartzen dituen herritarren partaidetza-elkarteek onura publikoko deklarazioa jasotzen ahalko dute.

4. Halaber, toki entitateek, eta bereziki udalek, informazioaren eta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA