105/2009 FORU AGINDUA, apirilaren 14koa, Erakundeekiko Harremanetarako kontseilari eta Gobernuaren eledunak emana, Nafarroako etorkinen elkarteen errolda eratu eta horri dagozkion arauak onesten dituena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Erakundeekiko Harremanetarako eta Gobernuaren Eledunaren Departamentuari dagokio etorkinen arretarako politika publikoak sustatu eta koordinatzea, oro har, departamentu horren egitura organikoa ezartzen duen irailaren 3ko 120/2007 Foru Dekretuaren 1. artikuluak ezartzen duenari jarraikiz.

Ildo horretan, abenduaren 18ko 91/2006 Foru Dekretuaren bidez, Immigraziorako Bulegoa sortu zen. Erakundeekiko Harremanetarako eta Gobernuaren Eledunaren Departamentuari atxikitzen zaio. Haren eginkizunen artean aurkitzen ditugu etorkinei informazioa, orientabideak eta aholkuak ematea, eta iritzi publikoa migrazioaren fenomenoari buruz sentsibilizatzeko jarduketak sustatzea, arlo horretan diharduten entitate, erakunde eta elkarteekin elkarlanean.

Nafarroan diharduten etorkinen elkarteek gure erkidegoan finkatutako etorkinak ordezkatzen dituzte, neurri handiagoan edo txikiagoan, eta gaur egun administrazioak eta gizarte ekimeneko entitateok etorkinek integrazio prozesuan izaten dituzten arazoak, kezkak eta itxaropenak ezagutzeko eta Nafarroako gizartea osatzen duten pertsonen eta erakundeei buruz duten iritzia jakiteko bide bakarra dira.

Gure erkidegoko etorkinen elkarte mugimendua beste autonomia erkidegoetakoen antzekoa da, mugimendu hasiberria eta atomizatua da eta oraindik ez du ordezkaritza handia, beraz, hauskorra da azken batean. Ezaugarri horiek ez datoz bat gizarteratze prozesuaren eragile gisa bete behar duten eginkizunaren garrantziarekin.

Ildo horretan, Immigraziorako Bulegoak zenbait ekintza planteatu ditu elkarte sarea sendotzeko. Horien artean, orain, Nafarroako etorkinen elkarteen errolda eratzeko beharra dagoela uste du, hiru helburu hauek lortzeko:

-Nafarroan finkatutako etorkinen arteko elkartegintza bultzatzea.

-Nafarroako gizartean etorkinen parte-hartze aktiboa sustatzea, elkarteen bidez, bai eta haien gizarteratzea ere.

-Azkenik, etorkinen elkarteei laguntzea elkarte mugimenduaren berezko zereginak burutzen.

Azpimarratu behar da elkarteek hautazkoa dutela erroldan izena ematea, eta horrek ez duela inola ere ordezten dagokion erregistroan legez egin beharreko izen-ematea; elkarteen eta Foru Komunitateko Administrazioaren arteko harremanen kudeaketa hobetzeko tresna baizik ez da, izena emateko eskaera egitea hautatzen duten elkarteei zenbait onura emanez sustatzen dena.

Hori dela eta, Nafarroako etorkinen elkarteen errolda espezifiko bat sortzea gomendatzen da, arlo horretan egiten diren ekintzen koordinazioa eta eraginkortasuna handitzeko.

Horrenbestez, Erakundeekiko Harremanetarako eta Gobernuaren Eledunaren Departamentuaren egitura organikoa ezarri zuen irailaren 3ko 120/2007 Foru Dekretuak ematen dizkidan eskumenak erabiliz,

AGINDU DUT:

  1. artikulua. Eraketa eta atxikipena.

  2. Nafarroako Etorkinen Elkarteen Errolda eratzea, arlo horretan egiten diren ekintzen koordinazio eta eraginkortasun handiagoari bide ematen dion erregistro gaurkotua osatzeko.

  3. Nafarroako Etorkinen Elkarteen Errolda Immigraziorako...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA