21/2001 FORU LEGEA, urriaren 18koa, Iruña-Logroño errepidea eraiki, ustiatu eta finantzatzeko.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

NAFARROAKO GOBERNUKO LEHENDAKARIA NAIZEN HONEK

Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak honako hau onetsi duela

FORU LEGEA, IRUÑA-LOGROÑO ERREPIDEA ERAIKI, USTIATU ETA FINANTZATZEKO.

ZIOEN AZALPENA

Iruña-Lizarra-Logroño ardatza edukiera handiko errepide gisa eraikitzea munta handiko helburua da Nafarroako eskualde zabal bat, Estellerria batez ere, sendotu eta garatzeko, eta Nafarroako lurraldeen arteko oreka bilatzeko, errepideen azpiegiturei dagokienez. Edukiera handiko errepide horren eraikuntzari esker lotu dira Nafarroa eta Ebro Haranaren iparraldea, -Logroñon barna-, gure inguruneko herrialde eta eremu ekonomikoekin izanen ditugun harreman sozial, komertzial eta industrialen sarea zabaltzearen alde jokatuz.

Nafarroako Errepideen I. Plan Gidariak errepide hau kontuan hartu zuen Nafarroako komunikazioaren ardatz estrategiko bezala, Nafarroako Parlamentuak hura 1997ko abenduaren 2an onetsi zuenean.

Iruña-Lizarra-Logroño errepidearen egungo egoera, trafikoak zer bilakaera izanen duen eta Nafarroako eskualde horrek behar duen komunikazio sarea ikusita, argi dago berehala bihurtu behar dela autobia errepide hori.

Iruña-Lizarra-Logroño autobia berriko inbertsioak, guztira, 48.000 milioi pezeta (288,05 milioi euro) egiten ditu, behin betiko trazadurak eta haiek eraikitzeko proiektuak prestatu ahala zehaztuko bada ere. Iruña eta Lizarra arteko autobia tarterako, 30.000 milioi pezetako (180, 03 milioi euro) kalkulua egin da.

Horrelako komunikazio bide bat egitea asko luzatu daiteke baliabide ekonomikoak jartzen ez badira. Administrazio publikoen aurrekontuko gastuaren kontrolak, gaur egun, munta handiko obretarako baliabideak erabiltzeko ahalmena mugatzen du, eta horixe bera gertatzen da Iruña-Lizarra-Logroño autobian.

Espainia Ekonomia eta Moneta Batasunean integratzeko gure erkidegoak erakutsi duen elkartasunaren ondorioz, Nafarroak Aurrekontua Bategiteko Eszenatokia eta Egonkortasun Ituna onartu behar izan ditu, eta mugatuta gelditu dira zorrak hartzeko Foru Ogasunaren ahalmena eta aurrekontuaren defizita.

Horregatik, Nafarroak edukiera handiko errepide hori lehenbailehen izan dezan, ekimen pribatuaren partaidetza onartu behar da hura finantzatzeko prozeduran. Horrela, obrak egiteko epeak aise laburragoak izanen dira eta, batez ere, askoz lehenago jasoko du gizarteak onura, inbertsio horiek sortutako aberastasunaren ondorioz.

Europar Batasunak babes handia ematen dio ekimen pribatuari azpiegitura publikoak finantzatzeko, eta bada horren...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA