130/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitatean, epeen zenbaketarako 2013. urtean baliogabeak izanen diren egunak zehazten dituena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 48.7. artikuluak ahalmena ematen die autonomia erkidegoei epeen zenbaketarako egun baliogabeen egutegia zehazteko, bakoitzak bere lurraldean. Epeen zenbaketarako baliorik gabeko egunak ezartzerakoan lan egutegi ofizialari jarraitu beharko zaio. Halaber, erkidego bakoitzeko Toki Administrazioa osatzen duten entitateen egun baliogabeak sartuko dira egutegian.

Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiaren maiatzaren 30eko 453/2012 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren 2013ko jaiegunen egutegi ofiziala ezarri zen.

Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak abenduaren 5ean emandako 724/2012 Ebazpenaren bidez ezarri dira herrietako 2013ko jaiegunak, ordaindu bai baina errekuperatu behar ez direnak.

Aipatutako xedapenak ikusirik eta aldez aurretik Toki Araubideko Foru Batzordeak txostena eginda, bidezko da, epeen zenbaketarako, 2013. urtean baliogabeak izanen diren egunak zehaztea.

Hori horrela, Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak 2012ko abenduaren 19ko bilkuran hartutako erabakiarekin bat,

DEKRETATU DUT:

1. artikulua. Egun baliogabeak Foru Komunitatearen esparruan.

2013. urtean, Nafarroako Foru Komunitatean, honako egun hauek...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA