Anunci de citació per a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment. (Ref. 070714 PAT)

Secció:Primera. Contractació Pública
Emissor:AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, atès que no ha estat possible la notificació per causes no imputables a l’Administració tributària, per mitjà d’aquest anunci se citen les persones interessades —o els seus representants degudament acreditats— que s’indiquen a continuació perquè en el termini de quinze dies naturals comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat d’aquest anunci compareguin a l’oficina de recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears esmentada o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’Agència Tributària de les Illes Balears (es poden consultar les oficines en l’adreça web ‹http://www.atib.es› o en el telèfon 902 201 530), en horari de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores (els mesos de juliol i agost l’horari és de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores), per notificar-los les provisions de constrenyiment dictades per l’ajuntament o l’entitat local que s’assenyala, atès que en correspon la recaptació a l’Agència Tributaria de les Illes Balears en període executiu. Transcorregut el termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals l’endemà del venciment d’aquest termini, sens perjudici del dret que tenen de comparèixer en qualsevol moment del procediment.

Així mateix, s’adverteix que, si la persona interessada o el seu representant no compareixen en aquest termini, es considerarà que s’ha efectuat la notificació de les successives actuacions i diligències d’aquest procediment, sens perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.

Palma de Mallorca, 7 de juliol de 2014

El Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears

Justo Alberto Roibal Hernández

Municipi d’Alcúdia(003)

Oficina d´ Alcúdia

Direcció : C/ Serra, 30 ,07400 - Alcúdia

Tel. : 971 54 89 81 Email : alcudia@atib.es

Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores (mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.30hores)

NIF NOM ACTE A NOTIFICAR REFERÈNCIA
X7963968B DEMPSEY JASON RICHARD L Provisió de constrenyiment 003-14E1-64-14000013
15792605T ESCUIN ESTEBAN ESTHER Provisió de constrenyiment 003-14E1-64-13002051
18222037B TRUYOLS GARCIAS JAIME Provisió de constrenyiment 003-14E1-64-13001767

Municipi d’ Algaida(004)

Oficina d’Algaida

Direcció : C/ Rei, 6 ,07210 - Algaida

Tel. : 971 66 05 41 Email : llucmajor@atib.es

Horari d’atenció al públic: dijous laborables de 8.15 a 13.30 horesi de 15.15 a 16.45 hores (de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, l’Horari d’atenció al públic d’atenció és de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 13.30 hores)

NIF NOM ACTE A NOTIFICAR REFERÈNCIA
43200921K RODRIGUEZ GARCIA JESSICA Provisió de constrenyiment 004-141C-51-2

Municipi d’ Andratx(005)

Oficina d’ Andratx

Direcció : C/ Maura, 21 ,07150 - Andratx

Tel. : 971 23 65 60 Email : andratx@atib.es

Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores (mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.30hores)

NIF NOM ACTE A NOTIFICAR REFERÈNCIA
43053511H ALEMANY LOPEZ RAMIRO Provisió de constrenyiment 005-1302-61-426364
X2844701S AMBERGER PETER ANTON Provisió de constrenyiment 005-1302-87-501493
X9681021E APPELTS DIETRICH TROELTSCH SABINE Provisió de constrenyiment 005-1302-87-501550
X2724362N AURACHER ANNE KATHRIN Provisió de constrenyiment 005-1302-67-432711
B57180804 BALEAR FINCA SERVICE MALLORCA SL Provisió de constrenyiment 005-1302-67-429036
Y0626335J VAN BALEN JOROEN ALBERT Provisió de constrenyiment 005-1302-61-563923
Y0626335J VAN BALEN JOROEN ALBERT Provisió de constrenyiment 005-1302-87-501711
X1997219Z BEIN GEORG KARL HEINZ Provisió de constrenyiment 005-1302-87-501855
X1306152M BELCOURT ALISON DENISE Provisió de constrenyiment 005-1302-87-501859
X3896733G BELFIELD ANTHONY JAMES Provisió de constrenyiment 005-1302-87-501863
X1133532T BELL KENNETH Provisió de constrenyiment 005-1302-87-501867
X5715832X BENZIUS BETTINA Provisió de constrenyiment 005-1302-63-557724
X5715832X BENZIUS BETTINA Provisió de constrenyiment 005-1302-67-500067
X2042044N BERGER FRANZ Provisió de constrenyiment 005-1302-87-501913
X7668258N BIERVERT DIETER PETER Provisió de constrenyiment 005-1302-87-501972
X2036975A BLEILOEB ELISABETH Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502001
X2149971T BOHNER KARL OTTO HANS Provisió de constrenyiment 005-1302-64-382531
41103627M BONET LLABRES GUILLERMO Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502035
X2833835M BORBACH KLAUS Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502063
X1995569C WERMER BOSCH Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502138
X1815322R BOUHOUCH KAVEN Provisió de constrenyiment 005-1302-64-561111
X2194245E BOYER HEINZ Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502157
X2827780E BROOKES ANTHONY Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502185
X2827780E BROOKES ANTHONY Provisió de constrenyiment 005-1403-67-679305
X6039902X BROWN MILDRED JOYCE Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502190
X6039902X BROWN MILDRED JOYCE Provisió de constrenyiment 005-1302-64-382903
X1544181F BUHR REGINA JOHANNA C. Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502245
X1662738E BURNLEES WILLIAM RODERIK Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502285
X0838422A BUSHILL KENNETH JOHN Provisió de constrenyiment 005-1403-67-679298
X9048111A CALDERWOOD STEPHEN JOHN Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502443
41378279Z CANO QUESADA ANDRES Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502481
41187543V CANTARELLAS NOGUERA PABLO Provisió de constrenyiment 005-1303-67-668004
41187543V CANTARELLAS NOGUERA PABLO Provisió de constrenyiment 005-1303-67-668003
41187543V CANTARELLAS NOGUERA PABLO Provisió de constrenyiment 005-1303-67-668005
41187543V CANTARELLAS NOGUERA PABLO Provisió de constrenyiment 005-1303-67-668006
X4860668D CARR ROBIN Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502542
B57378655 CASA ROJA INVESTMENTS, S.L. Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502575
B57378655 CASA ROJA INVESTMENTS, S.L. Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502576
B57378655 CASA ROJA INVESTMENTS, S.L. Provisió de constrenyiment 005-1302-67-397239
B57378655 CASA ROJA INVESTMENTS, S.L. Provisió de constrenyiment 005-1302-61-425161
41120190P CASTELL ALEMANY FRANCISCA Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502619
41120190P CASTELL ALEMANY FRANCISCA Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502621
41120190P CASTELL ALEMANY FRANCISCA Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502622
X3766796V CATTO FIONA CATHERINE Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502678
H07165756 CDAD. PROP. ES PINS CARRETERA PUERTO DE Provisió de constrenyiment 005-1403-67-676151
N0011691C CENTRAL COMERCIAL Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502697
X1832719X CHABAUD GABRIELLE CLOTILDE Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502738
H07862717 CDAD PROP TERRAZA MAR. CAMP DE MAR. ANDR Provisió de constrenyiment 005-1403-67-679314
X9468666A COOLS CHRISTIAAN Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502903
43018501Z COVAS AGUILA JUAN JOSE Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502930
41105969R COVAS PUJOL VICENTE Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502961
E57487969 COYASA SANTOS, CB Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502965
X1115958K CRAWFORD NIGEL LAWRENCE Provisió de constrenyiment 005-1302-87-502978
X0958554Y CZAPIEWSKI VON MANFRED Provisió de constrenyiment 005-1302-87-503022
X8825182J DAMHUIS GERHARDUS PAUL Provisió de constrenyiment 005-1302-87-503029
X1228301D DIENER WERNER WILHELM Provisió de constrenyiment 005-1302-87-503135
X1228301D DIENER WERNER WILHELM Provisió de constrenyiment 005-1403-67-675992
X2023147K DIERKE RITA Provisió de constrenyiment 005-1302-87-503136
X4604735C DINGWALL WENDY Provisió de constrenyiment 005-1302-87-503145
X6696805X DOYLE DAVID DANIEL NICHOLAS Provisió de constrenyiment 005-1302-87-503205
X6696805X DOYLE DAVID DANIEL NICHOLAS Provisió de constrenyiment 005-1302-61-612171
X6696805X DOYLE DAVID DANIEL NICHOLAS Provisió de constrenyiment 005-1302-61-612172
X6696805X DOYLE DAVID DANIEL NICHOLAS Provisió de constrenyiment 005-1302-61-612261
X6696805X DOYLE DAVID DANIEL
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA