Notificacions per compareixença dels actes adminsitratius derivats dels procediments que s'especifiquen

Secció:Primera. Contractació Pública
Emissor:GERÈNCIA REGIONAL DEL CADASTRE A LES ILLES BALEARS
 
EXTRACTO GRATUITO

Havent-se intentat per dues vegades, en temps i forma, les notificacions relacionades a l'annex que s'acompanya, sense que hagin pogut practicar-se per causes no imputables a la Administració Tributària, i de conformitat amb el disposat en l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, pel present anunci s'esmenta a els titulars cadastrals o representants que així mateix es relacionen en l'esmentat Annex per a ésser notificat per compareixença dels actes administratius derivats dels procediments que igualment s'especifiquen.

Els interessats esmentats o els seus representants hauran de ser notificats en el termini de quinze dies hàbils explicats des del següent al de publicació d'aquest anunci en horari de nou a catorze hores, de dilluns a divendres, davant de la Gerència Regional de Balears, com a òrgan responsable de la tramitació dels corresponents procediments, situada en Gaspar Sabater, 3 Població Palma de Mallorca.

Si transcorregut l'esmentat termini no s'ha comparegut, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del seu venciment.

ANNEX

Municipi: ALCUDIA
Nº Expte-Documento Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ----------------------------- --------- ---------------
775412.07/13-2026472 MORE VERMEY SL B07011505 RECURS-RESOLUC
Municipi: ALGAIDA
Nº Expte-Documento Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ----------------------------- --------- ---------------
151056.07/14-2027429 MARI GARCIA ANTONIA 41107623E DECLARACIO-ACU
Municipi: ANDRATX
Nº Expte-Documento Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ----------------------------- --------- ---------------
165896.07/14-2025992 ALEMANY MASSOT ANTONIO RECURS-AUDIENC
250250.07/14-2026532 ESTEVA EVELYNE JACQUELINE Y2628244W REQUERIMIENTO
MARIE DONATIEN
201202.07/14-2025161 LUCLETE RIPOLL NADINE MARIA SUBSANACIO-INI
165896.07/14-2025995 MORALES ENSEÑAT ANTONIA 41426970Z RECURS-AUDIENC
165896.07/14-2025994 MUNTANER ROCA JORDI 42963021X RECURS-AUDIENC
242546.07/14-2025885 PALMER SEBASTIAN SUBSANACIO-INI
Municipi: BANYALBUFAR
Nº Expte-Documento Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ----------------------------- --------- ---------------
203851.07/14-2023616 BISQUERRA MULET RITA 41142872N SUBSANACIO-INI
203851.07/14-2023614 RODRIGUEZ CASTILLO GUMERSINDO O41378746K SUBSANACIO-INI
Municipi: CALVIA
Nº Expte-Documento Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ----------------------------- --------- ---------------
224394.07/14-2025703 FINCA SON TRIAS, SL B07778228 SUBSANACIO-INI
238464.07/14-2026471 GESTIONES Y SERVICIOS B57393001 SUBSANACIÓ-ACU
DALOMALLORCA, SL
Municipi: CAPDEPERA
Nº Expte-Documento Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ----------------------------- --------- ---------------
143533.07/14-2027186 ARNOLD JURGEN X2622826K SUBSANACIÓ-ACU
143533.07/14-2027172 BONNIN FUSTER JERONIMO 41287242B SUBSANACIÓ-ACU
724065.07/13-2027241 FERRAGUT SIRER MARIA 41374672H RECURS-RESOLUC
143533.07/14-2027178 GLADECK OLIVER ROGER X9161414P SUBSANACIÓ-ACU
263546.07/14-2028217 GONZALEZ RODRIGUEZ ANACLETO 08782852A
143533.07/14-2027163 HEMER HARALD HANS HERMANN X1274963G SUBSANACIÓ-ACU
WERNER
143533.07/14-2027148 INVERSIONES SON BOYET SL B57340168 SUBSANACIÓ-ACU
143533.07/14-2027175 LAMMER KARLHEINZ Y2296144E SUBSANACIÓ-ACU
15249533.98/14-2026144 MESTRE GARAU GABRIEL 41290644D SOLICITUT-RESOL
15250001.98/14-2026146 MESTRE GARAU GABRIEL 41290644D SOLICITUT-RESOL
143533.07/14-2027176 PADROK CRISTINE Y0998294Q SUBSANACIÓ-ACU
143533.07/14-2027158 PEREZ GARCIA CANDIDO 06949891G SUBSANACIÓ-ACU
143533.07/14-2027173 REINECKE EDITH X1232732R SUBSANACIÓ-ACU
14304496.98/14-2025238 SCHIRRMEISTER LINDA BEATE X2546479B SOLICITUT-RESOL
143533.07/14-2027187 SCHRODER JERNDRIK LOTHAR X3079473A SUBSANACIÓ-ACU
143533.07/14-2027189 STUBENRAUCH MILDEGARD SUBSANACIÓ-ACU
14739771.98/14-2025710 VICENS PASTOR DAMIAN SOLICITUT-RESOL
Municipi: CONSELL
Nº Expte-Documento Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ----------------------------- --------- ---------------
219951.07/14-2023676 DEYA COMPANY LUCAS 41309284L DECLARACIO-AUD
Municipi: DEIA
Nº Expte-Documento Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ----------------------------- --------- ---------------
171286.07/14-2022933 GAUL JONES DE KOOPER DECLARACIO-AUD
Municipi: ESTELLENCS
Nº Expte-Documento Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ----------------------------- --------- ---------------
231943.07/14-2025711 MORAGUES FORNES CATALINA 41132182V SUBSANACIO-INI
67675.07/14-2027389 MOREY MAS MARGARITA 42124462P RECURS-RESOLUC
67675.07/14-2027390 MOREY MAS MARGARITA 42124462P RECURS-RESOLUC
Municipi: FELANITX
Nº Expte-Documento Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ----------------------------- --------- ---------------
117456.07/14-2028118 KALMS MATHIAS Y3204328M RECURS-RESOLUC
919612.07/13-2025561 SCHAYENBURG MARC GEORG Y3072797B DECLARACIO-ACU
Municipi: EIVISSA
Nº Expte-Documento Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ----------------------------- --------- ---------------
735604.07/13-2026241 ARANDA VILLEN ANTONIO 75010527Y SUBSANACIÓ-ACU
158561.07/14-2025338 EIVISSA VENTURES N4006896G DECLARACIO-ACU
729971.07/13-2026202 EXPLOTACIONES HOTELERAS B57235640 SUBSANACIÓ-ACU
EIVISOL SL
735604.07/13-2026257 IÑURRITA GALARRAGA JUAN FELIX X15919672S SUBSANACIÓ-ACU
729971.07/13-2026201 LUQUE VILALTA GABRIEL 52278984F SUBSANACIÓ-ACU
729971.07/13-2026196 MARI PRATS ANTONIO 41448015Z SUBSANACIÓ-ACU
729971.07/13-2026197 MARI PRATS JOSEFA 41448014J SUBSANACIÓ-ACU
729971.07/13-2026186 SANCHEZ RIERA IRMA 41452963V SUBSANACIÓ-ACU
735604.07/13-2026232 TORRES SEGUI M NIEVES 41439871N SUBSANACIÓ-ACU
729971.07/13-2026190 TUR GUASCH ANTONIO 41458573S SUBSANACIÓ-ACU
729971.07/13-2026191 TUR GUASCH OSCAR 41461745J SUBSANACIÓ-ACU
Municipi: LLUCMAJOR
Nº Expte-Documento Tit. Cadastral/Obligat T. NIF/CIF Procediment
---------------------- - ----------------------------- --------- ---------------
4871823.98/14-2026430 ACOSTA MUÑOZ JUAN 41357882H DECLARACIO-ACU
10921724.98/13-2026351 ALONSO FERNANDEZ MARIA 23179448W DECLARACIO-ACU
10400493.98/13-2026325 ALVAREZ SANCHEZ ISMAEL 46687898Z DECLARACIO-ACU
10400493.98/13-2026326 ALVAREZ SANCHEZ ISMAEL 46687898Z DECLARACIO-ACU
16723151.98/13-2028326 AQUATOYS EXPORTACION SA A03182383 DECLARACIO-ACU
10336325.98/13-2026312 BALBOA PRATS JOSE 43020803Q DECLARACIO-ACU
7241813.98/13-2026290 BALCELLS GANTES ALFONSO 43095503N DECLARACIO-ACU
48374270.98/13-2026464 BANDRES SAN PEDRO SUSANA 15922814Y DECLARACIO-ACU
7255323.98/13-2026295 BARCELO BARCELO MARGARITA 34069322C DECLARACIO-ACU
4939130.98/14-2026452 BAUMGARTNER PAUL Y2342166K DECLARACIO-ACU
4939130.98/14-2026453 BAUMGARTNER PAUL Y2342166K DECLARACIO-ACU
10916953.98/13-2026346 BIBILONI FORTEZA MARIA 43046294T DECLARACIO-ACU
MILAGROSA
4874914.98/14-2026435 BILDSTEIN STEFAN JOSEF X6353042M DECLARACIO-ACU
27026370.98/13-2028333 BOSCH ARANDA, SLU B57377921 DECLARACIO-ACU
36962085.98/13-2028353 BURGY FRANCOIS CHRISTIAN X2999155R DECLARACIO-ACU
14516180.98/13-2026353 CAMPINS TUR JUAN 41327602Y DECLARACIO-ACU
17908962.98/13-2026383 CANO REINA ANA 41386127L DECLARACIO-ACU
6841354.98/13-2026280 CARDELL SALVA SEBASTIAN DECLARACIO-ACU
5872650.98/13-2026275 CLAR LLADO IGNACIO 41185222L DECLARACIO-ACU
5872650.98/13-2026276 CLAR LLADO IGNACIO 41185222L DECLARACIO-ACU
226730.07/14-2026536 COMINO CRESPO JOSE 74602459G
10881371.98/13-2026340 COMPAÑY COLL MARIA 43030526X DECLARACIO-ACU
10863075.98/13-2026335 CONSTRUCCIONES ANFEROR, SL B07738446 DECLARACIO-ACU
14532943.98/13-2026354 CORDOBA MAÑAS MARIA DEL 41373340C DECLARACIO-ACU
CARMEN
14532943.98/13-2026355 CORDOBA MAÑAS MARIA DEL 41373340C DECLARACIO-ACU
CARMEN
32300494.98/13-2028350 CREUS PUIGSERVER ANTONIO 78206298L DECLARACIO-ACU
342016.07/13-2028302 DREIDE PETER X9395394D DECLARACIO-ACU
10866995.98/13-2026337 DUNNER FRITZ X5069225W DECLARACIO-ACU
4870504.98/14-2026429 FERNANDEZ BUSTOS PILAR 42943638Q DECLARACIO-ACU
36262995.98/13-2026407 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA 42989618L DECLARACIO-ACU
LUISA
36262995.98/13-2026408 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA 42989618L DECLARACIO-ACU
LUISA
4938850.98/14-2026450 FULLANA AMENGUAL MIGUEL 41181911C DECLARACIO-ACU
7287151.98/13-2026301 FULLANA JAUME MARIA 41223798R DECLARACIO-ACU
14593386.98/13-2026364 FULLANA SEGUI BARTOLOME 41157171M DECLARACIO-ACU
31854491.98/13-2028343 GABRIEL SIRVENT PERE 36535473L DECLARACIO-ACU
4938850.98/14-2026448 GARCIA BOU MARIA MILAGROS 41387078G DECLARACIO-ACU
36262892.98/13-2026405 GARCIA CANO ELISEO 30170101N DECLARACIO-ACU
36262892.98/13-2026406 GARCIA CANO ELISEO 30170101N DECLARACIO-ACU
31043132.98/13-2026393 GEIJO DIAZ DE MENDIVIL JESUS 16059656K DECLARACIO-ACU
ANGEL
31043132.98/13-20
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA