Anunci de citació per a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment. (Ref. 140414 AA3)

Secció:Primera. Contractació Pública
Emissor:AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, atès que no ha estat possible la notificació per causes no imputables a l’Administració tributària, per mitjà d’aquest anunci se citen les persones interessades —o els seus representants degudament acreditats— que s’indiquen a continuació perquè en el termini de quinze dies naturals comptadors partir de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci compareguin a l’oficina de recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears esmentada o a qualsevol oficina de recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears (es poden consultar les oficines en l’adreça web ‹http://www.atib.es› o en el telèfon 902 201 530), per notificar-los les provisions de constrenyiment del municipi esmentat, expedides per l’Agència Tributària de les Illes Balears en els procediments executius que es tramiten. Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals l’endemà del venciment del termini assenyalat.

Així mateix, s’adverteix que, si la persona interessada o el seu representant no compareixen en aquest termini, es considerarà que s’ha efectuat la notificació de les successives actuacions i diligències d’aquest procediment, sens perjudici del dret que tenen de comparèixer en qualsevol moment del procediment.

Palma de Mallorca, 14 d’abril de 2014

El Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears

Justo Alberto Roibal Hernández

Municipi de Palma de Mallorca(040)

Oficina de Palma

Direcció : C/ Francesc de Borja Moll, 22 ,07003 - Palma

Tel. : 971 46 22 70 Email : palma@atib.es

Horari: de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores (mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.30hores)

NIF NOM ACTE A NOTIFICAR REFERÈNCIA
B07743792 AMJ ASESORIA JURIDICO ECONOMICA SL Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000051
44328308V ABAD DIAZ MARIA JOSEFA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000100
43218746K ABAD MONSEUR VICTORIA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000116
78215595R ABAD RISCO DAVID Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000123
X0143074Z ABDEL AZIZ WALID HUSEIN Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000217
X4297212F ABDELLATI AZIZ Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000218
X2222356G ABDELLATI MIMOUN Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000220
X3084449B ABDELLATI SAID Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000222
X2497382L ABED BAHTSOU AMEUR Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000228
41378468L ABELLAN RODRIGUEZ ANTONIO Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000333
41121347S ABENZA ABELLAN DOLORES Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000353
X4009854B ABOGO BAYEME FERNANDA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000374
49777806X ABOU EL KACEM BOUAGINE MOHAMED Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000379
41099422D ABRAHAM COLOMAR JOSE Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000411
43019007Z ABRAHAM SAMPOL JUAN ANTONIO Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000495
43164916B ABRINES GUZMAN SAIDA ERUDISIS Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000606
43164916B ABRINES GUZMAN SAIDA ERUDISIS Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000607
X6699977P ADEBAYO RASHIDAT ABIOLA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0000994
B07556368 ADELON, SL. Provisió de constrenyiment 040-13-10-0001036
43062441R ADLER BARRAZA VICTOR JAIME Provisió de constrenyiment 040-13-10-0001071
41366194G ADROVER SALVA BARTOLOME Provisió de constrenyiment 040-13-06-0000056
42941690T ADROVER SALVA MARIA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0001478
41185696X ADROVER VERAL ANTONIA Provisió de constrenyiment 040-13-40-0000023
X2771215Z ADUKU EMMANUEL JOE Provisió de constrenyiment 040-13-10-0001554
X2889435Z ADUN SUNNY Provisió de constrenyiment 040-13-10-0001555
B57632457 ADVERTISING CREW EUROPE SL Provisió de constrenyiment 040-13-17-0000044
B57162117 AGUA CLIMA BALEAR SL Provisió de constrenyiment 040-13-06-0000065
42970256T AGUDO BRIZ MARIA DEL CARMEN Provisió de constrenyiment 040-13-10-0002116
43038633K AGUDO RODRIGUEZ NARCISO Provisió de constrenyiment 040-13-10-0002135
30483420W AGUILAR MONTES JOSE Provisió de constrenyiment 040-13-10-0002284
43028221M AGUILERA GOMEZ CARMEN PILAR Provisió de constrenyiment 040-13-10-0002405
43054354X AGUILERA ROMERA JUAN Provisió de constrenyiment 040-13-10-0002478
43161900P AGUILERA SANTIAGO ANTONIO Provisió de constrenyiment 040-13-10-0002494
43151206D AGUILO FOLCH SANDRA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0002717
41339190W AGUILO LLABRES JORGE Provisió de constrenyiment 040-13-10-0002852
41339190W AGUILO LLABRES JORGE Provisió de constrenyiment 040-13-10-0002853
43035440W AGUILO MASCARO LEON Provisió de constrenyiment 040-13-40-0000042
43035440W AGUILO MASCARO LEON Provisió de constrenyiment 040-13-06-0000102
43035440W AGUILO MASCARO LEON Provisió de constrenyiment 040-13-10-0002934
43035440W AGUILO MASCARO LEON Provisió de constrenyiment 040-13-10-0002935
43035440W AGUILO MASCARO LEON Provisió de constrenyiment 040-13-10-0002936
42987347W AGUILO REGLA RAQUEL Provisió de constrenyiment 040-13-10-0003102
41368729D AGUILO SALOM CARLOS Provisió de constrenyiment 040-13-10-0003130
42945960S AGUILO SEGURA GABRIEL Provisió de constrenyiment 040-13-10-0003140
41316155J AGUIRRE SOLANES LEONOR Provisió de constrenyiment 040-13-10-0003321
X4009580J AHMED JABIL Provisió de constrenyiment 040-13-10-0003385
45108168Q AIT OUAHMAN AHMED JADIYA Provisió de constrenyiment 040-13-06-0000118
45108168Q AIT OUAHMAN AHMED JADIYA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0003524
X2787777Q AKAN BASSEY OMOROGIVA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0004393
N0182961C AKTUA ASSET ACQUISITION SARL Provisió de constrenyiment 040-13-10-0004404
43068539G ALABERN DE ARMENTERAS RAIMUNDO Provisió de constrenyiment 040-13-10-0004428
74678831Q ALAMI HARRAS AICHA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0004521
74678831Q ALAMI HARRAS AICHA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0004522
43066062B ALAMINOS ORCERA FRANCISCO Provisió de constrenyiment 040-13-10-0004541
34065431Q ALANZOL PEREIRA-ROCHA ANTONIA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0004579
43098453H ALARCON COMPANY JESUS DAMIAN Provisió de constrenyiment 040-13-10-0004613
43142022W ALARCON MORALES ALEJANDRO Provisió de constrenyiment 040-13-10-0004646
43021258B ALARCON ROCA BARTOLOME Provisió de constrenyiment 040-13-40-0000049
00005894Y ALARCON ROMERO SIGFRIDO Provisió de constrenyiment 040-13-10-0004673
15374163C ALARCON SAIZ MARIA ISABEL Provisió de constrenyiment 040-13-10-0004674
29717046B ALBARRACIN MORALES MANUEL JESUS Provisió de constrenyiment 040-13-10-0004994
43117625P ALBARRAN REAL GLORIA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005001
X1951046W ALBECK CHRISTOPH TOBIAS Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005022
X1951046W ALBECK CHRISTOPH TOBIAS Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005023
43075469B ALBERTI CRESPI DAVID Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005202
43075469B ALBERTI CRESPI DAVID Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005203
41129114P ALBERTI MULET JUANA MARIA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005355
41129114P ALBERTI MULET JUANA MARIA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005356
41391156B ALBERTI RAYO JAIME Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005408
18231700Z ALBIS GARCIA PEDRO Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005503
40518973B ALBO ALBERTI YOLANDA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005519
40518973B ALBO ALBERTI YOLANDA Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005520
51897401V ALCALA ARANDA M LOURDES Provisió de constrenyiment 040-13-40-0000058
42982976R ALCALDE CARRILLO CARLOS Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005619
43040328Z ALCARAZ ESPINOSA GERMAN Provisió de constrenyiment 040-13-06-0000169
43169612S ALCOCEBA SASTRE ROBERTO Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005914
43008616L ALCOLEA GARCIA JOSE ANTONIO Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005936
18233601Y ALCOLEA GARCIA M ANGELES Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005939
43125066C ALCOLEA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER Provisió de constrenyiment 040-13-10-0005976
19306080H ALCON AGUSTIN PRUDENCIO Provisió de constrenyiment 040-13-40-0000060
41210403S ALCOVER ESTADES JOAQUIN
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA