92/2019 FORU DEKRETUA, abuztuaren 14koa, Eskubide Sozialetako Departamentuaren oinarrizko egitura ezartzen duena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Nafarroako Foru Komunitateko Lehendakariaren abuztuaren 6ko 22/2019 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuen egitura eta departamentu bakoitzaren eskumen-esparrua finkatu ziren. Hortaz, bidezkoa da departamentu bakoitzaren oinarrizko egitura organikoa ezartzea, gero gehiago garatu badaiteke ere.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 30.2 artikuluak ezartzen du departamentu bakoitzean zuzendaritza nagusi bat edo gehiago eta idazkaritza tekniko nagusi bat izanen direla, kasuan kasuko departamentuko titularraren menpe daudenak zuzenean. Era berean, artikulu horretako 3. apartatuak adierazten du, aurreko apartatuan xedatutakoa gorabehera, zuzen-zuzenean departamentuaren titularraren menpe beste organo batzuk ere egoten ahalko direla departamentu bakoitzean.

Bestalde, martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 31.2 artikuluak adierazten du zuzendaritza nagusiak sortu, aldatu, bateratu edo kentzea, bai eta bakoitzak eskumenean izanen dituen arloak zehaztea ere, Nafarroako Gobernuari dagokiola. Foru dekretu bidez eginen du, departamentu bakoitzaren titularrak proposaturik.

Martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 46.2 artikuluak adierazten du, berriz, erakunde autonomoak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren departamentu bati edo zuzendaritza nagusi bati atxikiko zaizkiola.

Horrenbestez, Eskubide Sozialetako kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak 2019ko abuztuaren 14an egindako bilkuran hartutako erabakiarekin bat,

DEKRETATZEN DUT:

Artikulu bakarra.–Eskubide Sozialetako Departamentuaren oinarrizko egitura.

 1. Eskubide Sozialetako Departamentuak, bere titularraren goi-zuzendaritzapean, honako organo hauek ditu bere oinarrizko egituran:

  1. Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusia.

  2. Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusia.

  3. Idazkaritza Tekniko Nagusia.

 2. Era berean, erakunde autonomo hauek atxikitzen zaizkio Eskubide Sozialetako Departamentuari:

  1. Nafarroako Enplegu Zerbitzua.

  2. Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia.

 3. Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiak bere gain hartzen ditu gai hauetako eskumenak: oinarrizko arreta, gizarteratzea eta gutxiengoei arreta ematea, garapenerako lankidetza eta laguntza humanitarioa.

 4. Errealitate Sozialaren...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA