54/2016 FORU DEKRETUA, abuztuaren 31koa, San Adriango udalerrian, Nafarroako Ubidearen eremu ureztagarriko Ega 7B XXVI. sektoreko nekazaritza azpiegituretako jarduketa onetsi, hau da, lurzatien berrantolamendua egitea eta ureztaketa modernizatzea, eta jarduketa hori onura publikokoa eta presakoa dela adierazten duena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Nafarroako Foru Komunitateko Ureztatze Planean sartutako ureztaketetako jarduketa eta obrei buruzko martxoaren 16ko 7/1999 Foru Legeak adierazten du Nafarroako Ubidearen eraginpeko eremuetako nekazaritza azpiegituretan egiten diren esku-hartzeak onura publikokoak eta interes orokorrekoak direla.

Irailaren 5eko 102/2012 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Ubidearen 1. fasearen handitzea Nafarroako Foru Komunitateko Ureztatze Planeko jarduketen zerrendan sartzea onetsi zen.

Nafarroako Ubidearen eremu ureztagarriko interes orokorreko azpiegiturak eraiki eta ustiatzeko araubidea ezartzea du xede azaroaren 22ko 12/2005 Foru Legeak.

Nafarroako Gobernuak 2013ko urtarrilaren 16an hartutako Erabakiaren bidez, onetsi zen behar diren jarduketak hastea Nafarroako Ubidearen eremu ureztagarriko 1. fasea handitzearen ondoriozko interes orokorreko azpiegiturak eraiki eta ustiatzeko.

Eremu ureztagarriaren eraikuntzari jarraipena emateko eta Ega 7B XXVI. sektorean ureztalurra sortzeko beharrezko jarduketak koordinatzeko, bidezkoa da une honetan nekazaritza azpiegituretako jarduketa onestea, lurzatien berrantolamendua egiteko eta ureztalurra sortzeko.

Hori dela eta, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak 2016ko abuztuaren hogeita hamaikan hartutako erabakiarekin bat,

DEKRETATU DUT:

 1. Onespena.

  San Adriango udalerrian, nekazaritza azpiegituretan egin beharreko jarduketa onestea. Jarduketa hori Nafarroako Ubidearen eremu ureztagarriko Ega 7B XXVI. sektorean eginen da, lurzatien berrantolamendua eginez eta ureztaketa modernizatuz.

 2. Onura publikoa eta presaz egin beharra deklaratzea.

  Nafarroako Ubidearen eremu ureztagarriko Ega 7B XXVI. sektorean nekazaritza azpiegituretan egin gogo den jarduketaren onura publikoa eta presaz egin beharra deklaratzen da, ondasunak eta eskubideak desjabetzeko, aldi baterako eta betiko okupatzeko eta bidezkoak diren zortasun iraunkorrak edo aldi baterakoak sortzeko.

 3. Proiektuaren deskribapena.

  Eremu horretako nekazaritza azpiegituretan izan beharreko esku-hartzean sartzen dira, lehenik, lurzati berrantolamendua ureztaketak eskatzen duen egiturari egokitzeko obrak, eta bigarrenik, eraldaketarako beharrezkoak diren obrak.

  Eremu horretako nekazaritza azpiegituretako jarduketan sartzen dira, lehenik, lurzati berrantolamendua ureztaketak eskatzen duen egiturari egokitzeko obrak eta, bigarrenik, eraldaketarako beharrezkoak diren obrak; horretarako...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA