50/2019 FORU AGINDUA, apirilaren 24koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariaren abenduaren 18ko 148/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Zerga Ogasunaren eremuan jakinarazpen elektronikoaren zerbitzua arautu zen, baita zergapekoek gaitutako helbide elektronikoan jakinarazpenik ez egiteko egunak adierazteko aukera ere.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Nafarroako Zerga Ogasunaren esparruan baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera arautzen duen uztailaren 17ko 50/2006 Foru Dekretuak gaikuntza ematen dio zerga arloko eskumena duen departamentuko titularrari zergapekoei jakinarazpen elektronikoak egiteko jarduketa arautzeko.

Gaikuntza hori oinarri, abenduaren 18ko 148/2017 Foru Agindua eman zen, jakinarazpen elektronikoaren zerbitzua emateko modua eta zerbitzu horren ezaugarriak eta funtzionalitateak arautzeko, baita zergapekoek jakinarazpen mota hori ez egiteko egunak adierazteko aukera ere.

Bestalde, uztailaren 17ko 50/2006 Foru Dekretua aldatzen duen martxoaren 6ko 17/2019 Foru Dekretuaren bidez, aurrera egiten da berriz zergadunen eta Nafarroako Zerga Ogasunaren arteko tributu-harremanetan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak sartzeari dagokionez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako administrazio arauetan ezarritakoari jarraikiz. Lege horrek jakinarazpen elektronikoei ematen die lehentasuna administrazio publiko elektronikoa prozedura administratiboen kudeaketan ezartzeko bidean.

Izan ere, aipatu martxoaren 6ko 17/2019 Foru Dekretuak aldaketak sartu zituen baliabide elektronikoak erabiltzeari bultzada emateko jakinarazpenak egiteko orduan. Horrela, tributu-prozedurak azkartuko dira eta kostuak nabarmen gutxiagotuko.

Aipatzekoa da, sartu ziren aldaketen artean, Nafarroako Zerga Ogasunaren jakinarazpenak baliabide elektronikoen bidez jasotzera behartutako pertsonen taldeak eta entitateak zehazten direla, eta jakinarazpen sistema horretan sartzen direla ez zaiela aldez aurretik jakinarazi behar. Beraz, uztailaren 17ko 50/2006 Foru Dekretuaren 31.1 artikuluari jarraikiz, jakinarazpen administratiboak baliabide elektronikoen bidez jasotzera behartuta dauden pertsonei eta entitateei ez zaie aldez aurretik jakinaraziko nahitaezko jakinarazpen elektronikoen sisteman sartu direla.

Guzti hori oinarri, abenduaren 18ko 148/2017 Foru Aginduaren 3. artikuluaren xedapenak aldatzen dira; alegia, jakinarazpen elektronikoaren sisteman nahitaez sartzeari buruzko horiek, eta araudiko aipamen zehatzak eguneratzen dira bide batez, uztailaren 17ko 50/2006 Foru Dekretua aldatu ondoren. Horrez gain, jakinarazpen elektronikoak eskuratzeari buruzko zenbait alde argitzen eta zehazten da, baita horiek beste pertsona baten edo entitate baten ordezkari gisa jasotzeko ahalduntzeen kudeaketari buruzkoak ere.

Horrenbestez...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA