48/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 3koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Nafarroako Hezurdunen Fruta-arbolen Produkzio Integraturako Erregelamendu Teknikoa onesten duena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

94. ALDIZKARIA - 2020ko maiatzaren 7a 1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 1.1. XEDAPEN OROKORRAK 1.1.3. Foru Aginduak 48/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 3koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Nafarroako Hezurdunen Fruta-arbolen Produkzio Integraturako Erregelamendu Teknikoa onesten duena. Nafarroak, bere foru araubideari esker, eskumen esklusiboa du nekazaritza eta abeltzaintza gaietan, ekonomiaren antolamendu orokorrarekin bat, hala ezarrita baitago Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 50.1.a) artikuluan.

143/1997 Foru Dekretuak, zeina maiatzaren 26koa baita, eta Nafarroako produkzio integratua eta hortik sortutako produktuen bereizketa arautzen baititu, besteak beste honako hauek ditu zehazten ditu: helburua eta aplikazio esparrua; produkzio integratuaren definizioa; bereizketa-sistemak; laboreei buruzko erregelamenduen norainokoa; kontrol eta ziurtapen entitateen aintzatespena; eta Nafarroako Produkzio Integraturako Koordinazio Batzordearen sorrera

2018an, Nafarroako produkzio integratuari buruz indarrean zegoen araudia berraztertu zuten Nekazaritzako Elikagaietarako Nafarroako Teknologia eta Industria Institutuko (INTIAko) teknikariek eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Nekazaritza Zerbitzuko langileek. Arauen berrikuspen horren emaitza izan da araudian aldaketa batzuk proposatzea, ekoizleen sektorearen eskaerari erantzuteko.

Foru arau horren aurretik, Nafarroako Ekoizpen Integratuaren Erregistroan inskribatutako ekoizleak behartuta zeuden urtero beren partzeletako lurra aztertzera, baina, sektoreak proposatuta, egoki da hori aldatzea, eta azterketa nahitaezkoa izan gabe gomendagarria izatea.

Etengabe aldatu direnez produktu fitosanitarioak erabiltzeko araudiak, eta produktuok baimentzeko baldintzak berrikusi, eta, horrenbestez, baimendutako produktuen zerrenda txikitu denez, haien ingurumen- eta osasun-inpaktua ahalik gehiena murrizteko, bidezko da Ekoizpen Integratuan baimendutako produktu fitosanitarioak Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA