33/2019 FORU AGINDUA, apirilaren 30ekoa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, nafar artista gazteentzako proiektu eta egonaldi artistikoen 2019ko sariketaren oinarriak onesten dituena. DDBN identifikazioa: 453231.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutua arlo horretako erakunde eskuduna da, Gazteriari buruzko apirilaren 1eko 11/2011 Foru Legean ezarritakoaren arabera, zeinak 3. atalean Gazteriaren arloko politikak lantzen baititu. Haren 27. artikuluak (“Gazteak eta kultura”) honako hau dio 1. apartatuan: “Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak, arlo horietan eskudunak diren departamentuen bitartez eta indarra duen araudiarekin bat, gazteen kultura eta sormena sustatzeko politikak gauzatuko ditu”.

Halaber, argigarria da 27. artikuluaren 2. apartatua –f) letra–, adierazten baitu gazteei zuzentzen zaizkien kultur politika horien xedeetako bat dela “artista gazteei laguntza ematea berariazko programen bidez eta Nafarroako Foru Komunitateko kultur eskaintza orokorrean sartuz”.

Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen irailaren 9ko 199/2015 Foru Dekretuan xedatutakoak sendotu egiten du eskumen hori, bai eta Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren beraren estatutuek ere (abuztuaren 28ko 133/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitakoak), gazteriaren esparruari berariaz heltzeko. Zehatz-mehatz, 24. artikulua Gazteentzako Programen eta Entitateekiko Harremanen Atalaren eginkizunei buruzkoa da, eta d) letran honako hau dio: “Gazteen kultur sormena eta artean duten parte-hartzea bultzatzea ekintza hauen bidez: dirulaguntzetarako deialdiak, lehiaketak egitea, coworking guneak bultzatzea, arte egoitzak eta gazteen arte laborategia sortzea”.

Haren xede orokorra da herritar gazteen eskubideak babestea, gazteek garapen politikoan, sozialean, ekonomikoan eta kulturalean askatasunez eta eraginkortasunez parte hartuz eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko erakundeetan zeharka jardunez.

Horretarako, helburu horiei erantzuten dieten programak antolatzeaz arduratzen da, hala nola artista gazteak hedatu eta sustatzea diziplina arteko jarduera artistikoak eginez, edozein sormen eta ekoizpen artistiko antzezten eta trukatzen laguntzen dutenak eta artista gazteen lanbide eta prestakuntza garapena ahalbidetzen dutenak.

Programa honen bitartez proiektu artistikoen sariketa bat onesten da, 30 urte arteko artistentzat (adin horretakoak barne), arte plastikoen, ikus-entzunezko arteen edo arte eszenikoen arloan. Bost proiektu aukeratuko dira, eta horietako bakoitzagatik egileek 800 euroko saria jasoko dute, arte zentro batean egonaldi artistikoa egiteko eskubideaz gain. Egonaldiaren xedea saritutako proiektua garatzea izanen da.

Bost egonaldi artistiko horietako lau aldi berean eginen dituzte sariketa irabazten duten lau artistak Uharteko Arte Garaikide Zentroan, 2019ko abuztuan. Artista bakoitzak bere proiektua landuko du, eta harremanak sor daitezke egonaldian dauden beste artistekin. Bosgarren egonaldi artistikoa sei astekoa izanen da, Bordeleko Fabrique Pola izeneko zentroan. Zentro horretan sorkuntza garaikidea eta produkzio eta zabalkunde artistikoa lantzen dira; arte plastiko eta eszenikoekin eta ikusizko arteekin lotutako 19 egitura dira bertako biztanleak, 9 artista ari dira egonaldia egiten, eta produkziorako 3 lantegi ditu, egiturek kudeatuak. Arte zentro horrek harremanak ditu Uharte Zentroarekin, eta unean uneko akordioak ezartzen dituzte, lanaren kalitaterako eta elkarren intereseko sinergietan lan egiteko.

Uharteko Arte Garaikide Zentroa hautatu da egonaldi artistikoak egiteko, Nafarroako Foru Komunitatean arte garaikideko erreferentziako zentroa eta jarduera hau betetzeko tokirik egokiena delakoan. Programa berekiak ditu, eta beste zentro, erakunde, jaialdi eta abarrekin elkarlanean eratutako beste batzuk ere bai, eta esperimentazio eta ikerketa artistikoa du xede.

Uharteko...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA