31E/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 7koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, aldaketa behin betiko onesten duena Iruñeko Udal Planeko 5. poligonoko 340. lurzatian, Paulgo San Bizenteren Misioko Kongregazioak (Aita Pauldarrak, Zaragozako Probintzia Kanonikoa) sustaturik.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Iruñeko Udalak idazpuruan azaltzen den espedientea aurkeztu du Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuan, behin betiko onets dadin.

Ikusirik aurkeztutako dokumentazioa, bai eta Lurralde eta Paisaia Zerbitzuaren txostena ere, bidezkoa da espedientea behin betiko onestea.

Azaldutakoarekin bat, eta Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuaren egitura organikoa ezarri zuen irailaren 21eko 78/2016 Foru Dekretuari jarraikiz,

AGINDU DUT:

  1. Behin betiko onestea aldaketa Iruñeko Udal Planeko 5. poligonoko 340. lurzatian, Paulgo San Bizenteren Misioko Kongregazioak (Aita Pauldarrak, Zaragozako Probintzia Kanonikoa) sustaturik.

  2. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen. Administrazio publikoak ez diren interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua, legezkotasuna kontrolatzen duen onespen honen aurka, hilabeteko epean, foru agindu hau jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

    Halaber, onetsitako hirigintza araudiaren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, edukia, dagokion udalak eskaturik, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasi eta bi hilabeteko epean.

    Administrazio publikoek zilegi dute...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA