3/2017 FORU AGINDUA, urtarrilaren 17koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, 2017ko Vianako Printzea Kulturaren Sariaren oinarriak ezartzen dituena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Abenduaren 23ko 281/2015 Foru Dekretuaren bitartez, Vianako Printzea Kulturaren Saria arautu zen. Kulturaren esparruko pertsona edo entitate aipagarrien ibilbidea aintzat hartzea du xede, kontuan hartuta bai arte plastikoetan, musikan, literaturan eta abarretan egindako sormen lana, bai zientzian, teknikan eta ikerketan egindakoa.

Foru dekretu horren 3. xedapena betetzeko, bidezko da Vianako Printzea Kulturaren Sariaren 2017ko edizioaren deialdia arautuko duten oinarriak onestea eta argitaratzea.

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen bidez eta Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen irailaren 9ko 199/2015 Foru Dekretuaren bidez esleitu dizkidaten eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

 1. Vianako Printzea Kulturaren Sariaren 2017ko edizioaren oinarri arautzaileak, foru agindu honen eranskinean ageri direnak, onestea.

 2. Foru agindu hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar diren ondorioak izan ditzaten.

 3. Foru agindu hau Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusira eta Vianako Printzea Erakundea-Kulturako Zuzendaritza Nagusira igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

  Iruñean, 2017ko urtarrilaren 17an.–Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilaria, Ana Herrera Isasi.

  ERANSKINA

  Nafarroako Gobernuak 2017ko Vianako Printzea Kulturaren Sarirako deia egiten du, kulturaren munduan nabarmendu diren pertsonen edo entitateen ibilbidea aintzat hartzeko, bai arte plastikoetan, musikan, literaturan eta abarretan egindako sormen lanagatik, bai zientzian, teknikan eta ikerketan egindakoagatik ere. Hona hemen ezarri diren oinarriak:

  OINARRIAK

 4. –Vianako Printzea Kulturaren Sariaren xedea.

  Kulturaren munduan nabarmendu diren pertsona edo entitateei beren ibilbidea azpimarratu eta aitortzea du xede aldian behingo sari honek, kontuan hartuta bai arte plastikoetan, musikan, literaturan eta abarretan egindako sormen lana, bai zientzian, teknikan eta ikerketan egindakoa.

 5. –Hautagaiak aurkezteko epea eta tokia.

  2.1. Proposamenak Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusira igorriko dira (Navarrería kalea, 39, 1.a; 31001 Iruña, Espainia), posta ziurtatuaren bidez, gutun-azalean 2017ko Vianako Printzea Kulturaren Sarirako dela adierazita. Mezularitza zerbitzuaren bidez igorriz gero, faxez (+34 848 424 629) jakinaraziko da hura igortzen den egun berean. Eskaerak posta elektronikoaren bidez...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA