262/2015 FORU DEKRETUA, azaroaren 25ekoa, irailaren 9ko 198/2015 Foru Dekretua aldatzen duena. Horren bidez, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuaren egitura organikoa ezarri zen.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Irailaren 9ko 198/2015 Foru Dekretuaren bidez, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuaren egitura organikoa onetsi zen. Foru dekretu hori 2015eko 181. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren 10ean.

Egitura organikoa unitateen esparrura eta eginkizunetara hobeto egokitzeko, Barne Zuzendaritza Nagusiak eta Justizia Zuzendaritza Nagusiak jakinarazi zuten komenigarria dela lau unitateren izena aldatzea, horietako bietan eginkizunak berrantolatzea eta atalburutza batzuen jardun baldintzak doitzea.

Zehazki, Nafarroako Segurtasun Eskolaren eta Suhiltzaileen Zerbitzuaren titularrek interesa adierazi dute haien unitateen izenak aldatzeko, egiaz dituzten eginkizunekin bat egiteko.

Nafarroako Segurtasun Eskolaren antolamendu eta funtzionamendurako Erregelamendua onesten duen irailaren 12ko 113/2005 Foru Dekretuaren 2. artikuluaren arabera, eskolaren helburua Nafarroako Administrazio Publikoen segurtasun publikoaren arloko langileei prestakuntza ematea eta langile horiek hautatzeko prozesuetan parte hartzea da. Hauek dira segurtasun publikoaren arloko langileak: Nafarroako polizia kidegoetako lanpostuetan ari direnak, Nafarroako su-itzaltze eta salbamendu zerbitzuetako lanpostuetan ari direnak, babes zibileko zerbitzuetako lanpostuetan ari direnak, toki entitateetako albiente lanpostu batean ari direnak, babes zibilaren edo suteen prebentzio eta itzaltzearen arloko unitateen laguntzaile diren erakunde eta entitateetan sartutako langileak eta babes zibilerako plan berariazkoetan sartutako langileak.

Segurtasun Eskolako zuzendaritzak, bere zerbitzuak jasotzen dituzten langile guztiak kontuan hartuta eta haren eginkizunak eta irakaskuntza eremua zehatzago adierazteko, izen berri bat proposatu du: Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskola.

Suhiltzaileen Zerbitzuko zuzendariak jakinarazi du zerbitzu horren izenak aldaketa batzuk izan dituela sortu zenetik. Hasieran Nafarroako Su-itzaltze eta Salbamendu Zerbitzua izan zen, gero Suhiltzaileen Partzuergoa izena hartu zuen eta ondoren Nafarroako Larrialdietako Agentzia. Hala ere, herritarrek Nafarroako Suhiltzaileak izena erabili dute beti, bere jarduketa eremuko zeregin hauek guztiak sartuta: informazioa, prestakuntza, esku-hartze operatiboa eta larrialdiak. Horregatik, proposatzen da hemendik aurrera Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzua erabiltzea.

Bestetik, departamentuaren gaur egungo egitura organikoak indarra hartu ondoren, Justizia Zuzendaritza Nagusiak beharrezkotzat jo du aldaketak egitea haren unitateen antolakuntzan, Giza Baliabideen eta Baliabide Materialen Kudeaketarako Zerbitzuari esleitutako eginkizunak...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA