24/2019 FORU AGINDUA, azaroaren 18koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” eraikitzeko proiektua behin-behinekoz onesten duena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

2019ko azaroaren 5ean izenpetu da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Lurralde Kohesiorako Departamentuaren, Iruñeko Udalaren eta Orkoiengo Udalaren arteko lankidetza hitzarmena, “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” eraikitzeko obrak egiteko.

Hitzarmen horren hirugarren klausulan adierazten da Lurralde Kohesiorako Departamentuak eskatu zuela “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” eraikitzeko proiektua idazteko, eta bidezkoa dela behin-behinean onestea. Onespenarekin batera ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrenda ere onetsi da, desjabetze espedienteari hasiera eman ahal izateko.

Aldi berean, laugarren klausulan ezartzen da proiektua behin betiko onetsi eta gero, Lurralde Kohesiorako Departamentuak desjabetzeak egiteko kudeaketak gauzatuko dituela eraiketa-proiektuan deskribatzen diren obrak exekutatzeko behar diren lurrak okupatzeko, eta desjabetutako lurren onuraduna Iruñeko Udala dela aldarrikatzeko, kontuan hartuta lur guztiak haren udal-mugartean daudela.

Proiektuak definitzen du zer elementu behar den oinezkoentzako pasabide bat eraikitzeko PA-30 errepidearen gainean, gutxi gorabehera 20+800 kilometro-puntuan, eta hara iristeko oinezkoentzako bidexka bat eraikitzeko, oinezkoek eta ziklistek maila ezberdinetan gurutzatu ahal izateko, eta inoiz, beharrezkoa bada, zaintze lanetarako edo larrialdietarako ibilgailuek erabiltzeko modukoa.

Helburua da galaraztea Iruña eta Orkoienen artean ibiltzen diren erabiltzaileek, asko baitira, PA-30 errepidea bere sestran zeharkatzea, horrela inguruaren bide-segurtasuna hobetuko delakoan.

Iruñearen eta Orkoienen arteko hurbiltasunak oinezkoen trafiko handia sorrarazten du. Trafiko hori, batez ere, NA-700 errepidearen bazterretako espaloietatik joaten da (errepide hori Iruña-Lizarrara Etxauritik doana da), eta PA-30 (Iparreko saihesbidea) errepidea zeharkatzen du 20+800 kilometro-puntutik hurbil. Bi errepideek elkar mozten dute 25 m-ko erradioa duen biribilgune batean, zirkulatzeko bi errei dituen galtzada batek osatua. Gaur egun, oinezkoek zeharkatzen dute errepide hori biribilgunetik, eta hori oso arriskutsua da bide-segurtasunaren aldetik, bai ibilgailuen zirkulaziorako, bai oinezkoentzako.

Proiektatutako obra, oinarri-oinarrian, pasabide bat egitea da PA-30 errepidearen gainetik, baina beste sestra batean. Horretarako ez da kontuan hartu PA-30 errepidea bikoizteko proiektuan...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA