234/2015 FORU AGINDUA, azaroaren 13koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Kontseiluko kideak izendatzen dituena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Nafarroako Gizarte Ongizatearen Kontseilua ekainaren 18ko 50/2007 Foru Dekretuaren bidez arautu zen. Gero, Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteriako kontseilariaren maiatzaren 9ko 214/2012 Foru Aginduaren bidez garatu zen, kontseilukideak izendatzeko prozedurari dagokionez.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta Eskubide Sozialetako Departamentuan bertan izandako aldaketak direla-eta, beharrezkoa da kide berriak izendatzea.

Horrenbestez, ekainaren 18ko 50/2007 Foru Dekretuak eta Eskubide Sozialetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen abuztuaren 28ko 128/2015 Foru Dekretuak ematen dizkidaten eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

 1. Honako pertsona hauek izendatzea Nafarroako Gizarte Ongizatearen Kontseiluko kide:

  –Gema Mañú Echaide andrea, Gizarteratzeko eta Babes Sozialerako zuzendari nagusia, kontseiluburuorde gisa arituko dena.

  –Inés Francés Román andrea, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren zuzendari kudeatzailea.

  –Josune Legal Erro andrea, Oinarrizko Laguntzaren eta Gizarteratze-lanaren Zerbitzuko zuzendaria.

  –Andrés Carbonero Martínez jauna, Diru-sarreren Bermearen eta Garapenerako Lankidetzaren Zerbitzuko zuzendaria.

  –Javier Etayo Lezáun jauna, Etxebizitza Zerbitzuko zuzendaria.

  –Luis Gabilondo Pujol jauna, Osasuneko zuzendari nagusia.

  –María Paz Fernández Mendaza andrea, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea.

  –María Pilar Elcarte Elcarte andrea, Hezkuntza Departamentuko Antolamenduaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzuko zuzendaria.

  –Pilar Irigoien Ostiza andrea, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusia.

  –Pablo Azcona Molinet jauna, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak izendatua.

  –Marisa Márquez Rodríguez andrea, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak izendatua.

  –Unai Lako Goñi jauna, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak izendatua.

  –Mertxe Leránoz Goñi andrea, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzailea.

  –Minerva Acedo Surbiola andrea, Nafarroako Pertsona Helduak Tutelatzeko Fundazioko zuzendari kudeatzailea.

  –Javier Iradiel Ibáñez jauna, enpresa erakunde adierazgarrienek izendatua.

  –Javier Asirón Irurzun jauna, enpresa erakunde adierazgarrienek izendatua.

  –Maite Pérez Huarte andrea, sindikatu adierazgarrienek izendatua.

  –Argia Aldaya Salaberri andrea, sindikatu adierazgarrienek izendatua.

  –Camino Oslé Gurendiain andrea, Nafarroako Gizarte-langileen Lanbide Elkargoa ordezkatuz.

  –Ana Jiménez Lasanta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA