166/2019 FORU AGINDUA, azaroaren 4koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen eremuko lanpostuetan desgaitasuna duten pertsonen sarrera sustatzeko batzorde mistoko kideak izendatzen dituena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

Uztailaren 31ko 53/2006 Foru Dekretuaren bidez Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen eremuko lanpostuetan desgaitasuna duten pertsonen sarrera sustatzeko batzorde mistoa sortu zen.

Foru dekretu horren 2.2 artikuluak ezartzen du batzordea kide hauek osatuko dutela:

“Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuetan ezintasunak dituzten pertsonen sarrera sustatzeko batzorde mistoa ondoko kideek osatuko dute. Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariaren foru agindu bidez izendatuko dira, ondotik zehazten diren unitate organikoetako edo entitateetako arduradunek proposaturik:

 1. Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko hiru ordezkari; haietako bat lehendakari arituko da eta bestea idazkari.

 2. Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria Departamentuko hiru ordezkari.

 3. Hezkuntza Departamentuko ordezkari bat.

 4. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko ordezkari bat.

 5. Nafarroako Enplegu Zerbitzuko ordezkari bat.

 6. Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteriako kontseilariak hautatutako hiru ordezkari, ezintasunak dituzten pertsonen Nafarroako erakundeek edo entitateek proposaturik.

 7. Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko funtzionarioen negoziazio mahai orokorrean parte hartzen duten sindikatuek proposatutako bi ordezkari.”

  Aipatutako unitate organiko edo entitate horietako arduradunek beren proposamenak egin dituztenez, bidezkoa da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen eremuko lanpostuetan desgaitasuna duten pertsonen sarrera sustatzeko batzorde mistoko kideak izendatzea.

  Horrenbestez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legeak, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Justiziako eta Barneko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen irailaren 9ko 198/2015 Foru Dekretuak eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuetan ezintasunak dituzten pertsonen sarrera sustatzeko batzorde mistoa sortu zuen uztailaren 31ko 53/2006 Foru Dekretuak emandako eskudantziak erabiliz,

  AGINTZEN DUT:

  1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuetan desgaitasuna duten pertsonen sarrera sustatzeko batzorde mistoko kide izendatzea honako hauek:

 8. Amaia Goñi Lacabe andrea, Funtzio Publikoko zuzendari nagusia, batzordeko burua izanen baita; María Pilar Goñi Muro andrea...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA